گزارش كارورزي رشته بهداشت حرفه ای با عنوان بررسي مسائل ايمني و بهداشت حرفه اي كارخانه شوگا

گزارش كارورزي
فایل کامل گزارش كارورزي رشته بهداشت حرفه ای با عنوان بررسي مسائل ايمني و بهداشت حرفه اي كارخانه شوگا به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

فهرست مطالب:فصل اول: مقدمه فصل دوم: بررسي عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار • صدا • دزميتري • اديومتري • ارتعاش • روشنايي • پرتوها • شرايط جوي محيط كار فصل سوم: بررسي عوامل شيميايي زيان آور در محيط كار• عوامل شيميايي • ارزيابي آلاينده هاي ذره اي • ارزيابي آلاينده هاي گازي • اسپيرومتري • تهويه صنعتيفصل چهارم: ارگونومي (مهندسي عوامل انساني) فصل پنجم: ايمني محيط كار • ايمني عمومي • ايمني ماشين آلات • ايمني حمل و نقل • ايمني ساختمان • ايمني انبار • ايمني برق • ايمني حريق • ايمني فردي فصل ششم: حوادث ناشي از كار فصل هفتم: بهسازي محيط كار فصل هشتم: چكيده مطالب و منابع پيشگفتار: كارورزي Training مفهوم كارورزي عبارت از پروراندن و تعليم است و هدف آن ايجاد مهارت در كار مي باشد. با توجه به اينكه اساسي ترين هدف هر دوره آموزشي تربيت افراد بر اساس نيازهاي كاري است، كارورزي به عنوان يك فاكتور تكميل كننده از اهميت بسزايي در رسيدن به اين هدف برخوردار مي‌باشد. از جمله مواردي كه در كارورزي، فرد كارورز به آنها آگاهي پيدا مي كند عبارت است از: – ايجاد مهارت تخصصي – آشنايي با معيارهاي سازماني – برانگيختن حس خلاقيت – آشنايي با محيط كار – آماده شدن جهت پذيرش مسئوليت با توجه به اين مسئله اهميت موضوع كارورزي بيشتر نمايان مي شود. پيداست كه رسيدن به موارد ذكر شده فوق در گرو تلاش و همت شخص كارورز مي باشد. آشنايي با بهداشت حرفه اي بهداشت حرفه اي روند پيش بيني، تشخيص، ارزيابي و كنترل مخابرات، تندرستي در محيط كار، با هدف تأمين، حفظ و ارتقاي سطح سلامت كليه كساني است كه كار مي كنند و همچنين به منظور حفظ محيط زيست مي‌باشد. براي رسيدن به اين هدف، هرچه نظام ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي بيشتر با نيازهاي كاركنان همسو و هماهنگ باشد، احتمال توفيق آن بيشتر بوده و در نتيجه جامعه توليد كننده كشور، سالم تر خواهد بود. اين نظام نبايد فقط به مراجعه كنندگان به درمانگاه به علت ابتلا به بيماري‌هاي شغلي و غير شغلي يا مصدومين حوادث ناشي از كار توجه كند بلكه بايد با حضور مستمر در كارگاه ها، توان شناسايي و حل مشكلات واقعي بهداشتي و ايمني كاركنان را داشته باشد. يكي از مهمترين اصول ارائه خدمات بهداشت حرفه اي كه بايد همواره مورد بازنگري قرار گيرد، بهره مندي از فن آوري مناسب است. اين مسئله ابعاد مختلفي از جمله فرهنگ جامعه و مديريت، تجهيزات و امكانات، نيروي انساني متخصص، منابع مالي و … را در بر مي گيرد. در سال هاي اخير اين علم پيشرفت هاي سريع و گسترده اي داشته، اما اين پيشرفت ها شامل همه كشورها نشده است زيرا استانداردهاي كار و پژوهش در زمينه بهداشت حرفه اي در كشورهاي مختلف جهان، متفاوت بوده است. علاوه بر آن ارزش كار و كارگر، انسانيت يك اجتماع، ثروت عمومي، وضع اجتماعي كارگران، جايگاه تشكل هاي كارگري در ميزان پيشرفت بهداشت حرفه اي در توسعه صنعتي، شناخته نشده است، لذا اين واحد را واحدي تشريفاتي مي دانند. اين در حالي است كه هر ساله مقادير قابل توجهي از منابع مالي كشور در مركز بهداشتي – درماني صرف معالجه بيماري ها يا درمان مصدومين حوادث مي شود و به علت بروز حوادث گوناگون، خسارات مالي سنگيني به بار آمده و سرمايه هاي كشور از بين مي روند. در صورتي كه با ارائه خدمات بهداشت حرفه اي به طور موثر هم منابع ياد شده از بين نمي روند و هم كارگران سالم، توليد بيشتري خواهند داشت. اهداف بهداشت حرفه اي: كميته مشترك سازمان بهداشت جهاني و سازمان بين المللي كار كه در سال 1953 در ژنو تشكيل شد، هدف هاي بهداشت حرفه اي را چنين بيان نمود: الف) تأمين، حفظ و ارتقاي سطح سلامت جسماني، رواني و اجتماعي كاركنان در هر پيشه اي كه هستند. ب) پيش گيري از بيماري ها و حوادث ناشي از كار ج) انتخاب كارگر يا كارمند براي محيط شغلي كه از نظر جسماني و رواني توانايي انجام آن را دارد و يا به طور اختصار تطبيق كار با انسان و در صورت عدم امكان، تطبيق انسان با كار به منظور حفظ نيروي انساني و تأمين سلامت و بهداشت كارگران كه در توسعه و پيشرفت واحدهاي صنعتي نقش بسزايي دارند روز به روز به ضرورت بهداشت حرفه اي و قوانين كار در مورد حفاظت و بهداشت جهت تقليل حوادث ناشي از كار و بيماري هاي شغلي و ايجاد حس علاقه مندي در كارفرمايان و صاحبان صنايع بيشتر پي برده مي شود. اين ضرورت باعث گرديده كه اين رشته در ايران به پيشرفت هايي نايل آيد. اهم اين پيشرفته شامل موارد زير است: – تحقيق و بررسي عوامل فيزيكي نظير صدا، ايمني معدن، ايمني ساختمان، آتش نشاني، مكانيك، الكتريسيته و تحقيق در مورد عوامل شيميايي و وسايل حفاظت فردي به طور استاندارد و گسترده – آموزش و تعليمات در امر بهداشت حرفه اي از طريق مختلف با تأسيس دانشكده هاي بهداشت، انتشار نشريات حفاظت و بهداشت كار جهت بالا بردن سطح اطلاعات كارفرمايان و كارگران مختلف و بطور كلي اشاعه فرهنگ بهداشت و ايمني در صنعت كه اثرات هر يك از اين فاكتورها بر روند توليد بسيار مهم، حساس و قابل تعميق و بررسي مي باشد. به هر ترتيب آنچه كه در ذيل آورده شده مجموعه اي است كه حاصل چند ماه كوشش در جهت جمع آوري و كسب اطلاعات در زمينه و ابعاد مختلف و در محدوده ايمني و بهداشت مي باشد. با اميد به اينكه حتي الامكان بعضي از كنترل ها و پيشگيريهاي ممكنه در آينده در محيط كار صورت پذيرد. عوامل مورد بحث در كارخانه كه در طي كارورزي مورد بررسي قرار گرفته است عبارتند از: 1- عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار: مانند صدا، ارتعاش، شرايط جوي، روشنايي، پرتوها و ميدان هاي الكترومغناطيس. 2- عوامل شيميايي زيان آور محيط كار كه تقريباً تمام مواد شيميايي مورد مصرف در سطح كارخانه تا حد ممكن شناسايي و در مورد اثرات سوء آن تحقيق و بررسي به عمل آمد. اين بررسي شامل شناسايي خواص فيزيكي و شيميايي اين مواد، موارد مصرفي، نقطه تماس، اندازه گيري و ارزيابي و تحقيق در مورد نحوه پيشگيري و رعايت نكات كنترلي و ايمني و بهداشت هر يك از مواد. 3- عوامل ارگونوميك زيان آور مانند وضعيت نامطلوب بدني در هنگام كار، وارد شدن فشار بيش از حد بر روي اندام هاي خاص، نبود تناسب جسماني و رواني ميان انسان و كار. 4- مسأله ايمني در صنعت شامل ايمني عمومي، ايمني ماشين آلات، ايمني ساختمان و انبار، ايمني فردي، ايمني برق، ايمني حريق و حوادث ناشي از كار. 5- بهسازي محيط كار مانند بررسي آب آشاميدني كارخانه از لحاظ ميكروبي و فيزيكوشيميايي،‌ بررسي فاضلاب كارخانه از لحاظ BOD ، COD و PH ، مبارزه با حشرات و جوندگان و بررسي تسهيلات بهداشتي كارخانه. هر يك از عوامل ياد شده اگر از حد تحمل فيزيولوژيك بدن انسان پيشي گيرد، عوارض و آسيبهايي را ايجاد خواهد نمود. در بهداشت حرفه اي عمده كوشش ها بر ارزيابي اين عوامل، اندازه گيري آنها و در صورت نياز كنترل آنها مي باشد. اميد است اين تلاش هاي ناچيز به حل مسائل ايمني و بهداشت اين واحد صنعتي كمك نموده و نيروي پرتوان كارگران اين كارخانه را با توكل به قدرت خداوند نيرومندتر گردد.

 • گزارش کارآموزی پروسه تولیدات صنایع غذایی و آزمایشگاهی

  دانلود گزارش کارآموزی فایل کامل گزارش کارآموزی پروسه تولیدات صنایع غذایی و آزمایشگاهی به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی پروسه تولیدات صنایع غذایی و آزمایشگاهیفرمت فایل: ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 65فهرست:نانو در صنایع غذاییمقدمهبسته بندی و سلامت…

 • مدلسازی تغییرپذیری مکانی و زمانی از آلودگی هوا مربوط به ترافیک: مدلهای رگرسیون ساعتی مورد استفا

  مدلهای رگرسیون ساعتی فایل کامل مدلسازی تغییرپذیری مکانی و زمانی از آلودگی هوا مربوط به ترافیک: مدلهای رگرسیون ساعتی مورد استفا به همراه لینک دانلود دانلود فایل تعداد صفحات انگلیسی 20 صفحه (5114 کلمه) تعداد صفحات ترجمه فارسی 22 صفحهترجمه…

 • پاورپوینت بهسازی و نوسازی بافت های شهری

  دانلود پاورپوینت بهسازی و نوسازی بافت های شهری فایل کامل پاورپوینت بهسازی و نوسازی بافت های شهری به همراه لینک دانلود دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت بهسازی و نوساز ی بافت های شهری،در حجم 110 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه…

 • پاورپوینت برج های مسکونی سبز کوثر

  دانلود پاورپوینت برج های مسکونی سبز کوثر فایل کامل پاورپوینت برج های مسکونی سبز کوثر به همراه لینک دانلود دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت برج های مسکونی سبز کوثر،در حجم 27 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:معمار: مهندسین…

 • طرح توجیهی تولید جعبه فلزی

  طرح توجیهی تولید جعبه فلزی فایل کامل طرح توجیهی تولید جعبه فلزی به همراه لینک دانلود دانلود فایل جعبه ابزار، وسیله ایست جهت نگهداری و حمل و نقل آسان آچار و ا بزار عمومی و دم دستی و همچنین طبقه…