پرسشنامه ابزار سنجش خانواده FAD

پرسشنامه ابزار سنجش خانواده
فایل کامل پرسشنامه ابزار سنجش خانواده FAD به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

دریافت پرسشنامه استاندارد ابزار سنجش خانواده (FAD) FAD یک پرسشنامه ۶۰ سوالی است که برای سنجیدن عملکرد خانواده
بر مبنای الگوی مک مستر که قبلا ذکر شد، تدوین شده است. این ابزار در سال
۱۹۸۳ توسط اپشتاین، بالدوین و بیشاب با هدف توصیف ویژگی های سازمانی و
ساختاری خانواده تهیه شده است که توانایی خانواده را در سازش با حوزه وظایف
خانوادگی با یک مقیاس خود گزارش دهی، مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد
(منبع داخل فایل). برای نمره گذاری آزمون، به هر سوال ۱ تا ۴ نمره با استفاده از
این کلید واژه ها داده می شود: کاملاً موافقم: ۱، موافق: ۲، مخالف: ۳ و
کاملاً مخالف: ۴ به سوالها (یا عباراتی) که توصیف عملکرد ناسالم اند، یعنی
سوالهای شماره ۱، ۴، ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۸،
۳۱، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۹، ۴۱، ۴۲، ۴۴، ۴۵، ۴۷، ۴۸، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۸ نمره
معکوس داده می شود. در مرحله بعد برای بدست آوردن نمرات هر کدام از خرده
مقیاس ها، نمره های سوالهای مربوط به هر کدام از آنها را با هم جمع می کنیم
و بعد میانگین می گیریم. نمرات بدست آمده بیانگر نمره هر فرد در هر کدام
از خرده مقیاسها است. در این آزمون نمرات کمتر بیانگر عملکرد سالمتر است
(منبع داخل فایل) . روایی FAD تا حدی دارای روایی همزمان و پیش بین است. این ابزار در
یک مطالعه مستقل روی ۱۷۸ زوج حدوداً ۶۰ ساله با مقیاس رضایت زناشویی لاک ـ
والاس همبستگی متوسط داشت و قدرت نسبتاً خوبی برای پیش بینی نمرات مقیاس
روحیه سالمندی فیلادلفیا نشان داده است. به علاوه این ابزار قدرت متمایز
سازی اعضای خانواده های بالینی و خانواده های غیر بالینی دارد بنابراین در
هفت خرده مقیاس خود دارای روایی خوبی برای گروه ها شناخته شده است (منبع
داخل فایل) . پایایی این آزمون پس از تهیه توسط مؤلفان در سال ۱۹۸۳ بر روی یک
نمونه ۵۰۳ نفری اجرا گردید. دامنه ضریب آلفای خرده مقیاس های آن بین ۷۲/۰
تا ۹۲/۰ بدست آمد که همسانی درونی نسبتاً خوبی را نشان می دهد.

 • انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن

  انقلاب اسلامی فایل کامل انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن به همراه لینک دانلود دانلود فایل عنوان مقاله: انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آنقالب فایل: WORD* بخشی از ابتدای مقاله:درباره زمان شروع بحرانی که سر انجام…

 • پلان آماده اتوکد - طرح 13

  پلان آماده اتوکد فایل کامل پلان آماده اتوکد - طرح 13 به همراه لینک دانلود دانلود فایل پلان آماده اتوکد - طرح 13پلان ساختمان دو طبقه

 • نقش معلم و دستگاههای مسئول در ایجاد روحیه و نشاط معلمی

  معلم فایل کامل نقش معلم و دستگاههای مسئول در ایجاد روحیه و نشاط معلمی به همراه لینک دانلود دانلود فایل نقش معلم و دستگاههای مسئول در ایجاد روحیه و نشاط معلمیچکیدهروحیه و نشاط معلمی مانند دیگر مسائل تحت تاثیر عوامل…

 • ماشین حساب مهندسی

  برنامه نویسی فایل کامل ماشین حساب مهندسی به همراه لینک دانلود دانلود فایل برنامه ماشین حساب مهندسی به زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک نت نوشته شده است و با استفاده از این برنامه میتوانید جذر - لگاریتم و سینوس و…

 • مجموعه کاربردی در رابطه با طراحی باغ ایرانی1 2

  طراحی باغ فایل کامل مجموعه کاربردی در رابطه با طراحی باغ ایرانی1 2 به همراه لینک دانلود دانلود فایل این مجموعه در ادامه پکیج شماره یک ارائه شده است که شامل بیش از 10 مقاله و پاورپوینت در زمینه اصول…